IKKYUADS - รวมหอพักมหาสารคามและที่พักในมหาสารคาม ใกล้ ม.มหาสารคาม มมส.ใหม่ - มมส.เก่า, หอพักใกล้ ม.ราชภัฏมหาสารคาม, ห้องพักรับปริญญามหาสารคาม, รีวิวหอพักมมส รีวิวหอพักมหาสารคาม
หอพักเพิ่มพูนทรัพย์

      ประมวลภาพไอทีเฟรชชี่บอยแอนไอทีเฟรชชี่เกิล2011 รอบสื่อมวลชนและรอบตัดสิน มมส.
   

มาดูกันจ้า ว่ามีใครในรูปกันบ้าง 

มามะ วันนี้ P' ikkyu มาประมวลภาพไอทีเฟรชชี่บอยแอนไอทีเฟรชชี่เกิล2011 รอบสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 54 จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบดินสอ ให้คะแนนขวัญใจชาวIT

 

ดารารับเชิญ "ก้อย"

 

ภาพไอทีเฟรชชี่บอยแอนไอทีเฟรชชี่เกิล2011 รอบตัดสิน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 54 จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

ขอบคุณ รูปจากกล้องน้องๆ ICT

Update by

ข้อมูลลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์ ทั้งบทความ และลิขสิทธิ์ภาพถ่าย เป็นผลงานของผู้เขียน เจ้าของกิจการและwww.ikkyuads.com
ภาพวาด / ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค Illustration เป็นลิขสิทธิ์ของ www.ikkyuad.com ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright Information
Text and Pictures
Use of such content either in part or in whole without permission is prohibited.
First publish in www.ikkyuads.com
© Copyright 2019 All rights reserved by IKKYUADSผู้ประกาศ : IKKYUADS
วันที่ประกาศ : 20-06-2011