IKKYUADS - รวมหอพักมหาสารคามและที่พักในมหาสารคาม ใกล้ ม.มหาสารคาม มมส.ใหม่ - มมส.เก่า, หอพักใกล้ ม.ราชภัฏมหาสารคาม, ห้องพักรับปริญญามหาสารคาม, รีวิวหอพักมมส รีวิวหอพักมหาสารคาม
หอพักเพิ่มพูนทรัพย์

      Justin Bieber ส่งกีตาร์พร้อมลายเซ็นไปให้ลูกๆของ David และ Victoria Beckham
   

 

 

 

Brooklyn (12ขวบ)  Romeo (8ขวบ)  และ Cruz (6ขวบ)  ดีใจมากเมื่อได้รับกีตาร์ของจัสติน

โรมีโอ เป็นแฟนคลับตัวยงของจัสติน บีเบอร์  โดยยังของให้ David และ Victoria ซื้อโปสเตอร์การ์ดบอร์ดของจัสตินมาไว้ที่บ้านอีกด้วย

 

 

ข้อมูลลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์ ทั้งบทความ และลิขสิทธิ์ภาพถ่าย เป็นผลงานของผู้เขียน เจ้าของกิจการและwww.ikkyuads.com
ภาพวาด / ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค Illustration เป็นลิขสิทธิ์ของ www.ikkyuad.com ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright Information
Text and Pictures
Use of such content either in part or in whole without permission is prohibited.
First publish in www.ikkyuads.com
© Copyright 2019 All rights reserved by IKKYUADSผู้ประกาศ : IKKYUADS
วันที่ประกาศ : 10-06-2011