IKKYUADS - รวมหอพักมหาสารคามและที่พักในมหาสารคาม ใกล้ ม.มหาสารคาม มมส.ใหม่ - มมส.เก่า, หอพักใกล้ ม.ราชภัฏมหาสารคาม, ห้องพักรับปริญญามหาสารคาม, รีวิวหอพักมมส รีวิวหอพักมหาสารคาม
หอพักเพิ่มพูนทรัพย์

      ทุนการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จาก OEG
   

ทุนการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จาก OEG 
ข่าวดี!!! OEG (Overseas Ed Group) มีทุนการศึกษามาให้น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 ปี โดยศึกษาที่ Whatcom Community College เป็นระยะเวลา 2 ปี และ ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในรัฐวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 2 ปี
 

ข้อมูลลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์ ทั้งบทความ และลิขสิทธิ์ภาพถ่าย เป็นผลงานของผู้เขียน เจ้าของกิจการและwww.ikkyuads.com
ภาพวาด / ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค Illustration เป็นลิขสิทธิ์ของ www.ikkyuad.com ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright Information
Text and Pictures
Use of such content either in part or in whole without permission is prohibited.
First publish in www.ikkyuads.com
© Copyright 2019 All rights reserved by IKKYUADSผู้ประกาศ : IKKYUADS
วันที่ประกาศ : 10-06-2011