IKKYUADS - รวมหอพักมหาสารคามและที่พักในมหาสารคาม ใกล้ ม.มหาสารคาม มมส.ใหม่ - มมส.เก่า, หอพักใกล้ ม.ราชภัฏมหาสารคาม, ห้องพักรับปริญญามหาสารคาม, รีวิวหอพักมมส รีวิวหอพักมหาสารคาม
หอพักเพิ่มพูนทรัพย์

      Lady Gaga สอนและแนะนำเรื่องการร้องเพลงให้กับผู้เข้าแข่งขันที่รายการ American Idol
   

 

Screen shot 2011 05 12 at 9 31 35 PM

วันก่อนๆ เห็นShe ใส่ส้นตึก ต้องบอกว่าตึกจริงๆ น่ะ ไปออกรายการอะไรสักอย่าง

ล่าสุด ก็เลยเอาคลิปวีดีโอ Lady Gaga สอนและแนะนำเรื่องการร้องเพลงให้กับผู้เข้าแข่งขันที่รายการ American Idol!!! มาฝากเรียกน้ำย่อย 

In other GaGa news, the singer mentored the final four contestants on American Idol last night. Check out the action after the jump…

 


 

ข้อมูลลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์ ทั้งบทความ และลิขสิทธิ์ภาพถ่าย เป็นผลงานของผู้เขียน เจ้าของกิจการและwww.ikkyuads.com
ภาพวาด / ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค Illustration เป็นลิขสิทธิ์ของ www.ikkyuad.com ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright Information
Text and Pictures
Use of such content either in part or in whole without permission is prohibited.
First publish in www.ikkyuads.com
© Copyright 2019 All rights reserved by IKKYUADSผู้ประกาศ : IKKYUADS
วันที่ประกาศ : 12-05-2011